Skip to content

Bardzo wielu tanowian i wielka rzesza żałobników w Policach żegnała w środę, 20 marca zmarłego trzy dni wcześniej Rafała Kołackiego. Popularny trener młodych piłkarzy „Chemika”, znany mechanik samochodowy, druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie, mąż, ojciec, syn przewodniczącego tanowskiej Rady Sołeckiej – przegrał walkę z chorobą nowotworową. Przyjaciół i znajomych miał wielu, kto mógł stawił się na ceremoniach pogrzebowych. Najpierw na Mszy św. w Tanowie, odprawionej przez nowego proboszcza parafii – ks. Marcina Madeja. Od ołtarza pożegnał Zmarłego ks. Waldemar Szczurowski – powiatowy duszpasterz Ochotniczej Straży Pożarnej.
continue reading…

W Watykanie odbyła się Msza św. inaugurująca pontyfikat papieża Franciszka. Wzięło w niej udział około 200 tysięcy wiernych z całego świata. Przybyło 130 oficjalnych delegacji oraz reprezentantów wszystkich religii i wyznań. Wcześniej, przez 20 minut, Jego Świątobliwość Papież Franciszek, stojąc w otwartym samochodzie, objeżdżał plac Świętego Piotra pośród wiwatujących tłumów.

Homilia podczas Mszy świętej - w dalszej części notatki.

continue reading…

Z ogromnym smutkiem informujemy, że wczoraj, 17 marca, wieczorem zmarł Rafał Kołacki. Znany piłkarz, mechanik samochodowy, popularny trener młodych piłkarzy, człowiek szeroko znany i lubiany. Miał 37 lat. Od wielu lat zmagał się z chorobą nowotworową.

Żonie, Dzieciom, Rodzicom, Bratu i pozostałej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Redakcja „Magazynu Polickiego”

Za nami I tura wyborów przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” SA. Takie też jeszcze istnieją, choć coraz trudniej o wiadomości na oficjalnej stronie „Grupy Azoty”.

Protokół z I tury wyborów do pobrania TUTAJ. Wymaganą większość głosów zdobyła Anna Tarocińska. Apel Wiesława Markwasa, który zajął 2 miejsce, ale zdobył zbyt mało głosów i czeka go dogrywka w II turze – TUTAJ.

Jak już wszyscy wiemy, wczoraj, 13 marca 2013 roku, kolejnym papieżem został dotychczasowy arcybiskup Buenos Aires, prymas Argentyny: 76-letni Jorge Mario Bergoglio. Większość komentarzy  zwraca uwagę na pozaeuropejskie pochodzenie Papieża, choć pamięta się również, że jest synem włoskich emigrantów. Podnosi się również fakt, że jest to pierwszy – w czasach nowożytnych – zakonnik na tronie św. Piotra. Kardynał Jorge Mario Bergoglio, dziś Papież Franciszek, jest członkiem zakonu jezuitów.
Patrząc na wynik konklawe pod kątem jego znaczenia dla Kościoła, wydaje się, że właśnie zakonna formacja Papieża, uzyskana w jednym z najważniejszych zakonów i owocująca szczególnym wsparciem około 19 tysięcy członków Societas Iesu, była dominującą przesłanką jego wyboru. Kardynałowie elektorzy, najwyraźniej świadomi wielu i wielkich trosk współczesnego Kościoła, postawili na człowieka reprezentującego wewnątrzkościelną strukturę wyspecjalizowaną w przywracaniu tożsamości Rzymskiego Kościoła. Wraz z Papieżem – jezuitą poproszono też Jego Współbraci o pomoc. Wiedząc przy tym doskonale, że będzie mu udzielona.

Polecamy portal:

http://www.deon.pl/

TUTAJ

Wczoraj, „w sam dzień św. Kazimierza”, w Miejskim Ośrodku Kultury wystąpił polski Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie” z Litwy. Półtoragodzinny występ cieszył się dużym zainteresowaniem  policzan, szczególnie tych, których tradycje rodzinne wiążą się z Wilnem i Ziemią Wileńską. Atmosferę kaziukowych jarmarków symbolizowały trzy niewielkie stoiska w holu, oferujące chleb pieczony na miodzie, wielkanocne palmy i drobne wyroby rękodzielnicze, głównie ozdoby.
Cztery zdjęcia – w dalszej części notatki.

continue reading…

W dniu 20 lutego br. Rada Nadzorcza ZCh „Police” S.A. zarządziła wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej ZCh „Police” S.A. VI kadencji wybieranych przez pracowników.

Wybory odbędą się w dniach 11-14 marca 2013 roku. Obecnie w Radzie Nadzorczej jako przedstawiciele załogi zasiadają: Anna Tarocińska i Wiesław Markwas.

W piątek, 22 lutego, w związku z upływem kadencji, odbyły się kolejne wybory do Rady Osiedla nr 1 (Mścięcino). Przewodniczącą Rady ponownie została Ewa Barecka. Skład rady oraz obsada funkcji również nie uległy większym zmianom.

Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej w Policach radni zajęli się m.in. miejskim targowiskiem. Wydłużono godziny otwarcia (godzinę wcześniej, godzinę dłużej, z zachowaniem sezonów) oraz wyrażono zgodę na sprzedaż napojów zawierających do 18 % alkoholu. Chodziło o umożliwienie serwowania wina, gdyż na ryneczku została otwarta… kawiarnia.

Generalnie – uchwalono cały regulamin funkcjonowania targowiska. Kiedy analizowaliśmy zapisy szczegółowe – zastanowił nas zakaz handlowania materiałami o symbolice lub treściach nazistowskich/neonazistowskich, przy jednoczesnym braku zastrzeżeń do handlu, więc popularyzacji: ideologii komunistycznej, ksenofobicznej, antysemickiej itd.

Po niezwykle intensywnej grudniowo-styczniowej kampanii medialnej, sławiącej konsolidację głównych zakładów nawozowych, sprawy polskiej Chemii spowiła cisza. Pojawiły się tylko doniesienia związane z konsekwencjami przejęcia „Puław”. Pierwsze dotyczy intensywnych działań na rzecz wykorzystania efektu synergii. Ta „mądra” nazwa oznacza zwiększenie efektów starań w jakimś zakresie w wyniku połączenia wysiłków.

continue reading…

Naszą kronikę przerwaliśmy w momencie, kiedy Benedykt XVI zapowiedział abdykację. Dziś słowo stało się ciałem, Kościół nie ma papieża. Eks-papież jednak żyje, aczkolwiek papieżem już nie jest i cały rozwój wydarzeń nie ma precedensu w czasach nowożytnych, nowych i najnowszych.

continue reading…

Po dłuższej, bo prawie trzytygodniowej przerwie, spowodowanej względami na które nie mogliśmy mieć wpływu, kontynuujemy kronikę – przegląd wydarzeń. Część doniesień ujmiemy w formie opisu zjawisk, inne zaś rejestrując zwykłe następstwo zdarzeń.

Fakty są jakie są, trudno ich nie zauważyć, jeszcze trudniej je komentować. Z powodzi medialnych komentarzy wyłowiliśmy opinię, która wydała się nam najcelniejszą.

„- Jeżeli w Kościele dzieje się coś nietypowego, to najczęściej oznacza to interwencję z góry z ważnym pomysłem dla Kościoła – twierdzi o. Paweł Gużyński z Religia.TV.”

Cytat

Pozyskaliśmy dwa zdjęcia, nigdzie przedtem przez nas nie widziane. Zostały zamieszczone w najnowszej, trzeciej już edycji znanego albumu „Police i okolice na starej fotografii”. Na przełomie roku wydany został nakładem Gminy Police, w wersji cennej, bo kolorowej i – jeśli chodzi o zasób zdjęć – rozszerzonej w stosunku do poprzednich wydań. Efektowna, trójjęzyczna pozycja promująca gminę, a przy tym cenne źródło ikonograficzne dla miłośników przeszłości Polic.

Więcej – w dalszej części notatki.

continue reading…