Skip to content

Pod wieczór, 15 kwietnia, otrzymaliśmy oficjalny komunikat:

„Grupa Azoty S.A. odświeża wizerunek swoich produktów. Opakowania nawozów zyskały nową atrakcyjną szatę graficzną. Zmiany promuje kampania reklamowa, a także konkurs dla rolników.”

continue reading…

Starożytne i ponadczasowe powiedzenie towarzyszy odbiorowi informacji o niezwykłej łaskawości firmy Acron.
Jak donosi portal wnp.pl Rosjanie zaproponowali Grupie Azoty wszechstronną współpracę i pomoc. A i korzystne warunki korzystania z ich doświadczeń, rynków i zasobów surowcowych. Szczegóły: TUTAJ.
Propozycje są piękne, acz doświadczenie uczy, że w biznesie żadne reguły etyczne nie obowiązują!
Na ilustracji:
Koń trojański. Detal z obrazu „The Procession of the Trojan Horse in Troy” Giovanni Domenico Tiepolo

Wczoraj (14 IV), w piękną i pierwszą naprawdę wiosenną niedzielę, ulicami Szczecina przeszedł jedenasty już „Marsz dla Życia”. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Civitas Christiana, pod patronatem Metropolity szczecińsko-kamieńskiego. On sam też, wraz z grupą księży uczestniczył w marszu, a na jego zakończenie koncelebrował Mszę św. w szczecińskiej katedrze. W sprawowaniu Liturgii wziął również udział biskup senior – ks. bp Jan Gałecki.

continue reading…

Całkiem możliwa. Związkowcy, w dniu 11 kwietnia, „działając na mocy art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”, zażądali10-procentowej podwyżki funduszu wynagrodzeń. Bezpośrednie uzasadnienie formy wniesienia żądania: „ignorowanie przedstawicieli załogi ZCh „POLICE” SA i nie podjęcie negocjacji w trybie ustalonym z Zarządem ZCh w dniu 28 marca br.”
Możliwe konsekwencje sporu: „W przypadku niezrealizowania ww. żądania do dnia 17.04.2013 r. zastrzegamy sobie możliwość zastosowania działań przewidzianych w ustawie ze strajkiem włącznie.”

oryginał pisma: TUTAJ

Pięć godzin (z niewielkimi przerwami) trwała I rozprawa III edycji procesu burmistrza Diakuna. Tym razem proces prowadzą panie. W toku dzisiejszej rozprawy szczegółowej „obróbce” został poddany jeden z funkcjonariuszy SB (Waldemar Wojciechowski). Kilka lat temu (w roku 2009) był przekonany o swoich racjach. Dziś niepewny, zasłaniający się niepamięcią, używający terminów: „wydawało mi się”, „miałem wrażenie” itd. Wyraźna zmiana postawy, sprawnie wychwycona przez przewodniczącą zespołu. Czy to oznacza „przechylenie” kolejnego procesu w drugą stronę i poszukiwanie faktów świadczących o niewinności oskarżonego? Za wcześnie oceniać. Następna rozprawa 12 czerwca.

W poniedziałek, 8 kwietnia, o godzinie 10.30, przed Sądem Okręgowym w Szczecinie (przy ul. Kaszubskiej) rozpocznie się proces lustracyjny Władysława Diakuna, Burmistrza Polic. Jest to już „trzecie podejście”. Dwa poprzednie, zakończone wyrokami skazującymi, zostały uchylone przez Sąd Apelacyjny. Ponieważ w tego rodzaju sprawach sąd okręgowy jest sądem I instancji – cały proces zaczyna się od nowa.

Dość długo nie pisaliśmy o różnych informacjach na temat „Grupy”, czekając aż rozproszone doniesienia będzie można zsyntetyzować. Ostatnio wyodrębniły się trzy bloki tematyczne.
– ogólna sytuacja zakładów
– dylematy giełdowe
– przewidywania i obawy
continue reading…

Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść. Stare porzekadło sprawdza się jak ulał podczas kampanii informacyjnej na temat nowych zasad wywózki śmieci. Mieszkańcy Gminy Police otrzymali liczne ulotki informacyjne, z których między innymi wynika:

continue reading…

Sala polickiej Poczty Głównej, przy ulicy Grunwaldzkiej przeszła modernizację. Zniknęły szyby oddzielające klientów od pracujących tu Pań. I – wg naszych ustaleń – już nie wrócą. Przewiduje się jeszcze tylko drobne dodatki (stojaki, podstawki do druków itp.).
Mamy „uczucia mieszane”. Z jednej strony jest ładniej i bardziej sympatycznie, bliższy jest kontakt klientów z urzędującym personelem. Z drugiej – nadwątlone zostało bezpieczeństwo obsługi. Poczta operuje sporą gotówką, szyby były jakimś zabezpieczeniem. Teraz jest ładniej i milej, ale bezpieczeństwo zostało obniżone.

Nie wiemy czym sobie zasłużyło polickie Stare Miasto na takich mieszkańców. Po raz kolejny odnotowujemy akty wandalizmu. Pierwszy to oczywiście wiaty na przystankach. Na zdjęciu wyżej – sumiennie zdewastowana wiata przy ul. Asfaltowej. Po raz n-ty potłuczone szyby, po raz n-ty konieczność naprawy.

Mamy własny pogląd na temat plagi niszczenia nowo wstawionych szyb. Naszym zdaniem nie są to działania przypadkowe. Rzecz powtarza się zbyt często, a zdarzenia obejmują zasięgiem głównie Stare Miasto (po Siedlecką). Cykliczność zniszczeń budzi podejrzenia.
Taki stan trwa od lat i – jak się nam wydaje – należy „odkurzyć” dawny temu wyartykułowany postulat radnego Jerzego Kardziejonka, dotyczący wstawienia szyb pancernych. W obliczu bezustannej dewastacji wiat jest to rozwiązanie rozsądniejsze (i w ostatecznym rachunku tańsze) niż ciągłe naprawy.

Drugi temat dotyczy Rynku.

continue reading…

Przypada dziś, o 21.37. Jak przeżyć tę chwilę? Przedstawiamy propozycję zamieszczoną na redagowanym przez Ojców Jezuitów portalu Deon:

„Taki mamy pomysł na 8. rocznicę Jego śmierci. JP2 zrobił dla nas bardzo dużo. Teraz nasza kolej. Pomódlmy się o Jego kanonizację. Razem, zjednoczeni, całe pokolenie JP2. Niektórzy mówią, że nie istniejemy. Czyżby? Dziś dokładnie o 21:37 pokażmy, że jest inaczej i przede wszystkim odmówmy wspólnie modlitwę:”

Rozwiń notatkę

continue reading…

Za nami niecodzienne wydarzenie. Wieczorem, w Niedzielę Palmową, na dziedzińcu jasienickiej parafii, okolonym ruinami skrzydeł siedemsetletniego klasztoru, zostało odegrane „Misterium Męki Pańskiej”. Zorganizowane z wielkim rozmachem przedstawienie nawiązywało do klasycznej formy średniowiecznego dramatu liturgicznego, zarzuconej w czasach nowożytnych i przypomnianej dopiero w XX stuleciu, m.in. za sprawą ośrodków salezjańskich.
continue reading…

Wydarzeniem przedostatniego weekendu marca, o szczególnej symbolice, była wizyta w Szczecinie niemieckich okrętów wojennych. W ramach kurtuazyjnych wizyt sił morskich NATO przybiły do nabrzeża przy Wałach Chrobrego, dawnych Tarasach Hakena. Odrestaurowany napis „Hakenterrasse”, podobnie jak przed laty, wieńczy fryz fontanny.

continue reading…

Promocja

mar 25

W piątkowe popołudnie, 22 marca, w dużej sali MOK odbyła się długo oczekiwana promocja aż czterech książek wydanych w minionym roku staraniem (i nakładem) Gminy Police.

continue reading…

W czwartek, 21 marca, Zakłady Chemiczne „Police” SA zorganizowały konferencje prasową, poświęconą ocenie wyników minionego roku.

Spotkanie prowadził wiceprezes zarządu – Rafał Kuźmiczonek (na zdjęciu obok), w towarzystwie czworga dyrektorów. Zasadnicze przesłanie zawiera oficjalny komunikat, którego główne fragmenty przytaczamy niżej.

„Stabilny rok ZCh „Police” S.A.

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. kolejny rok z rzędu wypracowały dobre wyniki finansowe
i zachowały czołową pozycję wśród podmiotów na rynku chemii przemysłowej. Spółka osiągnęła zysk netto powyżej 115 mln zł., przy 8 procentowym wzroście przychodów w stosunku do 2011 roku, pomimo niekorzystnych warunków w otoczeniu zewnętrznym. Zakłady poprawiły także większość wskaźników finansowych, obniżając zadłużenie i poprawiając płynność finansową. (…) W 2012 roku GK Zakłady Chemiczne „Police” S.A. osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości prawie 3 mld zł., co stanowi 8 procentowy wzrost w porównaniu
do rekordowego dla Spółki 2011 roku. Wynik ten jest skutkiem wzrostu cen niemal wszystkich grup wyrobów oraz wysokiego wolumenu sprzedaży amoniaku.
Spółka wypracowała zysk netto w wysokości ponad 115 mln zł, osiągając trzeci rok z rzędu dodatni wynik. Zakłady poprawiły także większość wskaźników finansowych, obniżając zadłużenie i poprawiając płynność finansową. Wszystkie powyższe elementy ugruntowują stabilność finansową Spółki.”

Wszystkie te informacje są oczywiście prawdziwe, ale…

continue reading…